22 Sep 2005

DHI participates in a workshop on innovation and technology development in the water industry

Temadag: Vand- fremtidens strategiske ressource. DHI er medarrangør af temadag 28. september kl. 9.30 – 16.30 i Eigtveds Pakhus.

Temadag: Vand- fremtidens strategiske ressource.

DHI er medarrangør af temadag 28. september kl. 9.30 – 16.30 i Eigtveds Pakhus.

Temadagens formål er at identificere behov, muligheder og udfordringer for dansk forskning, innovation og teknologiudvikling indenfor vandsektoren.

Initiativet tager udgangspunkt i de Innovationsaccelererende Forskningsplatforme indmeldt til det strategiske forskningsråd og initiativgruppen består af repræsentanter for KVL, GEUS, DHI – Vand og Miljø, Danish Water Forum og Københavns Universitet.

Flere oplysninger og tilmelding på www.iafp-vand.dk Initiativet kan kontaktes hos Miriam Feilberg, Danish Water Forum: dwf@danishwaterforum.dk eller på tlf: +45 45 16 90 45

Hent IAFP-Vand temadag brochure