Nyt om Miljø og Sundhed

Februar 2016Click here to read this issue in English Read this issue in EnglishKemikalier

REACH gennemførelsesordning trådt i kraft

Fra og med den 27. januar 2016 styrker Europa-Kommissionen princippet om ét stof - én registrering via en ny gennemførelsesordning. Ordningen giver Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, mandat til at sørge for, at alle registreringer for det samme stof bliver del af den samme registrering under REACH-lovgivningen.

Fremover kan der kun oprettes en fælles registrering for hver registreringstype: fuld registrering og registrering af et mellemprodukt. Det er stadig muligt under den fælles registrering helt eller delvist at fravælge den fælles deling af data, men i så fald skal dette oplyses til de øvrige registranter og til ECHA. Eksisterende individuelle registreringer vil med tiden blive integreret i en fælles registrering af samme stof.

Fair deling af data og omkostninger
Et vigtigt aspekt ved gennemførelsesordningen vedrører gennemsigtighed og fair deling af data. Fremover skal registranter specificere og begrunde de forskellige studier for at fastsætte en fair og gennemskuelig pris på det såkaldte Letter of Access (LoA). Derudover skal de omkostningsmodeller, som benyttes af SIEF, indeholde en refunderingsmekanisme, der skal forhindre, at deling af data bliver en pengemaskine for dataindehaverne.

Hvis du vil vide mere om gennemførelsesordningen, kontakt:

Jens Tørsløv
jet@dhigroup.com
Tel: 4516 9022


Hjælp til arbejdet med problematiske stoffer

DHI har udarbejdet en vejledning for virksomheder, som arbejder med problematiske stoffer i deres produktion. Vejledningen kan hjælpe jer med at identificere, om I anvender problematiske stoffer, og hjælpe med de nødvendige overvejelser og beslutninger. Det kan f.eks. være, hvis I anvender stoffer, der er listet på Kandidatlisten til Godkendelsesordningen under REACH.

Under REACH er særligt problematiske stoffer i arbejdsmiljøet eller i det eksterne miljø stoffer, som er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, eller som har længerevarende skadelige effekter på organismer i miljøet.

Få overblik over mulighederne
Vejledningen indeholder et beslutningsdiagram med fokus på Godkendelsesordningen under REACH og beskriver som en trinvis proces, hvad din virksomhed skal igennem for evt. at ansøge om godkendelse. Diagrammet giver et overblik over mulighederne med link til relevante vejledninger, der kan bruges i processen.

Hvis din virksomhed arbejder med problematiske stoffer, anbefales det at prioritere udfasning eller substitution af stofferne. Ansøgning om godkendelse skal kun foretages i de tilfælde, hvor udfasning eller substitution ikke er muligt.

Vejledningen er udarbejdet af DHI under resultatkontrakt for 2013-2015 og finansieret af Videnskabsministeriet. Se Vejledning for anvendelse af problematisk stoffer.

Vil du vide mere om udfasning eller substitution af problematiske stoffer, kontakt:

Anne Rathmann Pedersen
arp@dhigroup.com
Tel 4516 9370


Få fri rådgivning til at reducere problematisk kemi

Vil du være med til at bruge 5,75 mio. kr.? Beløbet er afsat til at hjælpe danske virksomheder med at reducere indholdet af problematiske stoffer i deres produkter. Løsningen kan være substitution med alternative stoffer, men der kan også være tale om helt nye innovative løsninger fri for problematisk kemi.  

Du savner måske svar på følgende spørgsmål:

 • Om dit produkt indeholder kemiske stoffer, der kan være problematiske for miljø eller mennesker?
 • Hvordan du finder og skifter til et alternativt stof?
 • Hvad et skift til et alternativt stof betyder for din produktion, og hvilken værdi det kan have?

Det er partnerskabet Kemi i Kredsløb, der er finansieret af Miljøstyrelsen, som frem til 2018 søger virksomheder, der som en del af deres forretningsprofil ønsker bæredygtige og miljøvenlige løsninger. Blandt deltagerne i partnerskabet er bl.a. DHI og Teknologisk Institut. Læs mere om Kemi i Kredsløb.

Hvis du er interesseret i at høre, om vi kan hjælpe dig, så skriv til os her eller kontakt:

Margrethe Winther-Nielsen
mwn@dhigroup.com
Tel 4516 9320


Mød os på ChemCon Europe 2016

Hvis du deltager i konferencen ChemCon Europe 2016, der afholdes den 15. – 18. marts i Amsterdam, håber vi at møde dig.

Kig forbi vores stand, hvis du vil:

 • se en demonstration af vores gratis GHS Portal
 • have en introduktion til det nye værktøj ES Creator, der beregner eksponeringsscenarier for blandinger
 • drøfte biocidlovgivning og –dossierer
 • høre om økotoksikologiske test af kemikalier i vores laboratorier

ChemCon Europe 2016 er en af de vigtigste konferencer om global kemikalielovgivning. Vel mødt på vores stand.


Gratis webinar: Kodenumre i Danmark

Danmark har et særligt regelsæt som betyder, at blandt andet maling, lim, fugemasse, trykfarver, fortyndere osv. skal forsynes med et kodenummer (af nogle betegnet MAL-kode).

Deltag i dette gratis webinar og få overblik over reglerne. Få blandt andet svar på, hvilke produkter der er omfattet, hvilke oplysninger der kræves for at beregne et kodenummer samt hvad kodenummeret betyder i praksis. Webinaret vil ikke omhandle den konkrete beregning af et kodenummer.

Målgruppe: Webinaret afholdes på engelsk og henvender sig især til danske og udenlandske producenter, leverandører og importører af kemikalier til erhvervsmæssig anvendelse i Danmark.

Dato: Tirsdag den 15. marts kl. 15 -15.45.

Tilmelding: Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til Vibeke Salmon: ves@dhigroup.com


Biocider

In situ aktivstoffer skal indmeldes ultimo april

Fristen for at indmelde aktivstoffer, der er genereret in situ, er den 27. april 2016. Denne frist gælder både for in situ (dvs. på stedet) genererede stoffer og tilhørende ingredienser, der danner aktivstoffet (precursors).

Vær opmærksom på, at aktivstoffer, der tidligere kan være defineret som et aktivstof i sig selv, nu kan være omfattet af definitionen for, hvornår et aktivstof er in situ genereret, også selv om det anvendes uden at blive genereret in situ.

På ECHA’s hjemmeside kan du se en oversigt over in situ aktivstoffer og precursors, som skal indmeldes før udgangen af april.

Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte:

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel 4516 9156


Godkendelse af fire biocidaktivstoffer indskrænkes

Fra og med den 16. februar 2016 bliver EU-godkendelsen af fire biocidaktivstoffer indskrænket, og stofferne må ikke længere anvendes for følgende produkttyper (PT):

 • triclosan (PT1)
 • polyhexamethylen biguanid (PHMB), vedr. brug som hygiejne desinfektionsmidler for mennesker (PT1), som konserveringsmiddel i produkter under opbevaring (PT6), samt til fibermaterialer, læder, gummi og polymeriserede materialer (PT9)
 • 2-butanon (PT1) og som desinfektionsmidler og algedræbere, der ikke kommer i direkte berøring med dyr eller mennesker (PT2)
 • cybutryn, til brug i antifoulingmidler (PT21)

Få flere oplysninger om biocider og aktivstoffer hos:

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel 4516 9156


Husk at tjekke sprøjtemidler

Sælger du bekæmpelses- og sprøjtemidler, så husk at tjekke regelmæssigt, om midlerne er godkendt til brug i Danmark. Det gælder hvad enten de er til privat eller til erhvervsmæssig brug. Siden november 2015 har det desuden været lovpligtigt, at koncentrerede sprøjtemidler til private opbevares korrekt, dvs. bag lås og slå.

Miljøstyrelsen har i en kontrol af 88 forhandlere og importører udstedt påbud og indskærpelse til næsten halvdelen af de inspicerede, og tre virksomheder blev politianmeldt. Da både lovlighed og korrekt opbevaring er importørernes og forhandlernes ansvar, vil Miljøstyrelsen i 2016 styrke kontrollen.

Hvis du er i tvivl om et sprøjtemiddel, kan du få hjælp hos

Kirsten Bogtoft Møller
kim@dhigroup.com
Tel 4516 9054


Fødevarer

Urenheder i fødevarekontaktmaterialer

Vil du skrive under på, at der ikke er urenheder i dit fødevarekontaktmateriale? Mange producenter af fødevarekontaktmaterialer er blevet mødt med et krav om at bekræfte fraværet af urenheder i deres produkter. Når kravet omfatter urenheder fra stoffer, der ikke bevidst er anvendt i processen, kan det være svært at vide, hvad man skriver under på.

Disse stoffer kaldes også non-intentionally added substances (NIAS). Det er altså ikke rester af monomerer, additiver, katalysatorer, opløsningsmidler og lignende, der jo bevidst er tilsat processen med et specifikt formål. Det er alt andet, der eventuelt måtte forekomme i ens produkt.

Samme materiale – forskellige forureningsprofiler
At undgå sådanne forureninger i fødevarekontaktmaterialer handler først og fremmest om at kende kvaliteten af sine råvarer og at styre sine processer. Derudover vil der altid være forureninger, der er specifikke for det enkelte produktionssted. Det vil i praksis sige, at det samme type materiale, produceret to forskellige steder, vil have forskellige forureningsprofiler.

Emnet vakte stor debat på PIRAs konference om fødevarekontaktmaterialer, der blev afholdt i Barcelona i december 2015. Er du interesseret i at høre mere, kontakt:

Eva Høy Engelund
ehe@dhigroup.com
Tel 4516 9096


Undgå at overophede mad i mikrobølgeovne

Det franske miljø-og fødevareinstitut, ANSES, har undersøgt forskellige typer materialer til mad i mikrobølgeovn under tre forskellige forhold (opvarmning ifølge producentens anbefalinger, ved stuetemperatur og ved meget høje temperaturer).

Selv ved almindelig stuetemperatur blev der i flere tilfælde fundet spor af stoffer, der formentlig er brugt som smøremiddel.

Baseret på undersøgelsen anbefales det

 • at undgå overophedning af mad pakket til opvarmning i mikrobølgeovn
 • at følge producentens anbefalinger om effekt og tid
 • at vælge længere tid fremfor højere effekt, hvis man ikke synes maden er varm nok

Undersøgelsen er omtalt her.

Få flere oplysninger om fødevarekontaktmaterialer hos:

Helle Buchardt Boyd 
hbb@dhigroup.com
Tel 4516 9097


Planlagte høringer i EFSA

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har offentliggjort en liste over de høringer, som de vil gennemføre i 2016. Hvis man er interessent, kan man f.eks. bidrage med data eller vurderinger, når de pågældende udkast bliver tilgængelige for kommentering.

Se listen over planlagte EFSA-høringer.

Vi finder især følgende høringer interessante:

 • vitamin D (18. januar )
 • cholin, vitamin B6 (25. januar)
 • natrium, kalium, chlorid (18. juli)
 • vitamin K (22. juli)
 • thiamin (10. oktober) samt
 • eksponeringsvurderinger for enzymer (10. marts)

Har du spørgsmål vedr. ovennævnte eller om fødevarer, kontakt:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel 4516 9097


Risikotermometer – et nyt værktøj til risikokommunikation

Det svenske Livsmedelsverket har udviklet et nyt værktøj til fødevarevirksomheder, som skal øge forståelsen for hvilken risiko, kemiske stoffer i fødevarer udgør hos befolkningen i almindelighed. Risikotermometeret viser, om sundhedsrisikoen er lille eller stor, hvis man bliver eksponeret for et kemikalie i lang tid.

Dette eksempel viser børns risiko ved eksponering for dioxiner og PCB fra fødevarer.

Se flere eksempler på SLVs hjemmeside. Her kan man også downloade en rapport på engelsk om risikotermometeret, Report on Public Consultation.

Der findes desuden et mere detaljeret værktøj til professionel brug baseret på en ”severity-adjusted margin of exposure" (SAMOE) metodik, som også ligger bag den 5-trins skala, der er benyttet i risikotermometret.

Vil du vide mere om risikovurdering af fødevarer, kontakt

Ann Detmer
ad@dhigroup.com
Tel 4516 9103


Mød os

Global Business Summit 2016, Bruxelles
Jens Tørsløv deltager i denne tredages konference. Hovedtemaet er REACH’s betydning for handel og problemstillinger i forsyningskæden. Konferencen arrangeres af Chemical Watch og afholdes den 23. - 25. februar i Bruxelles

ChemCon Europe 2016, Amsterdam
Mød os den 15. – 18. marts i Amsterdam, når vi deltager i et af dette års vigtigste konferencer vedr. nyt om global kemikalielovgivning. Vi håber at se dig på vores stand til en uformel snak.


Kurser og temadag

Kurser

Se også kurserne på vores hjemmeside


Temadag

Cirkulær økonomi i vandsektoren – den 1. marts, Kalundborg
Spildevands indhold af kemikalier fra både husholdninger og industri anses typisk for at være et problem. Men kan indholdsstoffer i stedet være en ressource, der kan oprenses – også med økonomisk gevinst? På denne temadag gives konkrete eksempler på, hvordan stoffer fra spildevand kan genbruges. Temadagen arrangeres af DHI i samarbejde med Danish Water Forum og Kemi i Kredsløb. Læs mere om temadagen og tilmeld dig her.


Kontakt

Tilmelding til nyhedsbrev:
Send en mail til ves@dhigroup.com - skriv Tilmeld nyhedsbrev i emne/subjectlinjen.


DHI | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.