Nyt om Miljø og Sundhed

Juni 2018Click here to see this issue in English Read this issue in English


Kemikalier

CLP-forordning tilpasset for 11. gang

EU-Kommissionen har for 11. gang tilpasset CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Det nye i den 11. tilpasning er, at den nu indeholder kemiske navne på alle stoffer i forordningens bilag VI på alle de nationale EU-sprog, på hvilke forordningen er offentliggjort.

Til orientering er der ikke tilføjet nye stoffer i den 11. tilpasning, og der er heller ikke ændret i oplysninger for nogen af stofferne.

Den 11. tilpasning træder i kraft den 1. december 2019.

Hvis du vil vide mere om klassificering og mærkning, kontakt:

Helle M. Andersen
hma@dhigroup.com
Tel +45 4516 9023


Brugen af klorparaffiner i søgelyset

Der er grund til at være særligt opmærksom på brugen af klorparaffiner, da både de danske og svenske myndigheder har fokus på stofferne.

De kortkædede klorparaffiner (SCCP’er) er skadelige for miljøet og er mistænkt for at medføre kræft. De anvendes som blødgørere i plastik. I løbet af 2018 undersøger Miljøstyrelsen forekomst af ftalater og SCCP i legetøj og småbørnsprodukter.

Mellemkædede klorparaffiner (MCCP’er) er også skadelige for miljøet og har toksiske virkninger. MCCP’erne forekommer blandt andet i elektronik. Det svenske Kemikalieagentur har netop foreslået et forbud mod at anvende MCCP'erne i elektrisk og elektronisk udstyr i niveauer over 0,1 %.

Hvis du vil vide mere om klorparaffiner og muligheden for alternativer, kontakt:

Lise M. Møller
lmm@dhigroup.com
Tel +45 4516 9133


DHI-tyrkisk samarbejde om registrering i Tyrkiet

Vi har indgået et samarbejde med det tyrkiske firma REACH Global Services om at hjælpe virksomheder med at opfylde de tyrkiske krav til kemikalieregistrering.

REACH Global Services (RGS) er et konsulentfirma med kontor i Istanbul, som har repræsenteret mere end 200 internationale og lokale virksomheder, blandt andet med at anmelde flere tusind stoffer under den tyrkiske kemikalielovgivning. Formålet med samarbejdet med RGS er at hjælpe virksomheder med at overholde den tyrkiske kemikalielovgivning, herunder også kosmetik og biocider.

Krav i den tyrkiske KKDIK-lovgivning
Inden for rammerne af det europæisk-tyrkiske toldsamarbejde, er Tyrkiet i fuld gang med at tilpasse sin lovgivning til EU gældende ret. Den tyrkiske kemikalielovgivning, der forkortes KKDIK, blev offentliggjort i juni 2017 og trådte i kraft i december 2017. KKDIK-lovgivningen er i det store og hele identisk med REACH. I øjeblikket er man i gang med at præ-registrere kemikalier. Registreringer skal foretages af en virksomheds lokale datterselskab eller importør eller ved at udpege en only representative (OR), der er hjemmehørende i Tyrkiet. Det er et krav, at kemikaliesikkerhedsrapporter skal udarbejdes af en certificeret tyrkisk ekspert.

Hvis du vil vide mere, kontakt:

Hülya Genc Fuhrman
hgf@dhigroup.com
Tel +45 4516 9256


E-learning om nanomaterialer på vej

Som del af en informationskampagne om REACH-relevant regulering af nanomaterialer er et nyt it-værktøj under udvikling, der skal redegøre for EU-lovgivning om nanomaterialer.

Det nye værktøj bliver designet, så især små og mellemstore virksomheder nemt kan finde relevante oplysninger, når de skal lave en REACH-registrering af nanomaterialer.

Som deltager i en arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd er vi med til at udvikle det nye værktøj. Det bliver baseret på det allerede eksisterende værktøj eREACH, der bliver udvidet til at omfatte nanomaterialer. Læs mere her.

Værktøjet forventes at være klar ved udgangen af 2018.

Vil du vide mere, så kontakt:

Dorte Rasmussen
dor@dhigroup.com
Tel +45 4516 9316


DHI’s årsrapport 2017

Kemiske stoffer, og hvordan de påvirker mennesker og miljø, er kun en del af DHI’s mange aktiviteter. Hovedparten af vores kolleger og ind- og udland arbejder på at løse udfordringer inden for vand og vandmiljøer rundt om i verden. Har du lyst til at læse mere om, hvad DHI også er, så tag et kig på vores årsrapport for 2017.

“Digitalising the water world” er DHI’s strategi for fremtiden med en ambition om at spille en førende rolle inden for digital transformation af vandsektoren. Også inden for området miljø og toksikologi arbejder vi på at tilbyde jer nye og spændende digitale løsninger, der skal gøre det lettere at møde globale krav til kemikalieregulering.


Biocides

Deltagere søges til biocidkonsortium for aktivt klor

ECHA’s udvalg for biocidholdige produkter har i april måned 2018 offentliggjort sin udtalelse vedrørende ”aktivt klor genereret af natriumklorid ved elektrolyse” for produkttyperne 1-5. Det betyder, at EU-Kommissionen sandsynligvis offentliggør den officielle godkendelse af biocidaktivstoffet senere i 2018.

Hvis du producerer, forsyner eller anvender biocidaktivstoffet "aktivt klor fremstillet af natriumklorid ved elektrolyse" til in situ, skal du ansøge om godkendelse af biocidholdige produkter inden den 25. april 2020 for at blive på EU-markedet.

EU-godkendelse dækker alle relevante anvendelser for PT 1-5
ECA Consortium A/S vil i samarbejde med DHI indgive en ansøgning om EU-godkendelse af en biocidproduktfamilie, der dækker alle relevante anvendelser af in-situ aktivt klor indenfor produkttyperne 1-5.

Vi inviterer alle interesserede virksomheder, der ønsker at blive dækket af ansøgningen, til at kontakte os for mere information. Sammen med ECA Consortium A/S forventer vi at kunne indsende ansøgningen i begyndelsen af 2019.

For flere oplysninger, kontakt:

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156


Rengøring og resistens over for desinfektionsmidler

En sammenligning af desinfektionen på et sygehus og et mejeri viser forskelle i brugen af biocider til desinfektion, men giver ikke noget entydigt svar på, om de anvendte metoder kan give resistens over for desinfektionsmidler.

Behovet for rengøring og desinfektion er stort specielt på sygehuse og i fødevareindustrien. Bekymringen er, at dette kan medføre resistens over for de anvendte desinfektionsmidler. I fødevareindustrien benytter man ofte pereddikesyre. Det er effektivt, men ressourcekrævende og har et stort vandforbrug. Til gengæld er muligheden for at udvikle resistens over for bakterier ringe ved denne rengøringsprocedure.

Kvaternære ammoniumforbindelser måske mere resistente
På hospitaler anvender man i langt højere grad kvaternære ammoniumforbindelser (QAC) som desinfektion. Der er påvist resistensgener over for QACs i visse stafylokokarter. QACs ender i afløb og dermed i miljøet, hvilket giver anledning til bekymring, da stofferne generelt ikke er let bionedbrydelige. Derudover kan det nævnes, at QACs også bruges i kosmetik som fx konserveringsmiddel og antistatisk middel. Det vil derfor være oplagt at kigge nærmere på brugen af QACs i kosmetik, og hvilken indflydelse de kan have i relation til resistens.

Du kan læse en mere grundig gennemgang i artiklen Desinfektion: Sygehus versus fødevareindustri, der er offentliggjort i Dansk Kemi nr. 3, 2018. Artiklen er skrevet af DHI i samarbejde med Institut for Veterinær Sygdomsbiologi på Københavns Universitet.

Du kan også få mere at vide hos en af forfatterne til artiklen:

Torben W. Schou
tws@dhigroup.com
Tel +45 4516 9504


Webinar om kriterier for hormonforstyrrende stoffer i biocider

Den 7. juni 2018 trådte nye kriterier i kraft for identificering af mulige hormonforstyrrende stoffer i biocider. Fra og med denne dato skal en ansøgning om godkendelse af et biocidprodukt indeholde en vurdering af hormonforstyrrende egenskaber af både aktivstoffer og ikke-aktive bestanddele i biocidproduktet.

På dette webinar får du overblik dels over kriterierne for at identificere hormonforstyrrende egenskaber, dels af hvordan man skal vurdere biocidformuleringer i overensstemmelse med kriterierne. Vi kigger desuden på vigtige aspekter ved den nye vejledning for identificering af hormonforstyrrende stoffer i sammenhæng med biocidlovgivningen (BPR) og giver eksempler på, hvordan man overholder kriterierne.

Målgruppe: Webinaret holdes på engelsk og henvender sig til både danske og udenlandske producenter, leverandører og importører af biocidprodukter og aktivstoffer i biocider på det europæiske marked.

Dato: Onsdag den 12. september 2018 kl. 14:00 -14:45

Tilmelding: Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til Vibeke Salmon: ves@dhigroup.com


Kontakt

Tilmeld eller afmeld nyhedsbrev:
Send en mail til ves@dhigroup.com – skriv Tilmeld nyhedsbrev eller Afmeld nyhedsbrev i emne/subjectlinjen.


DHI | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: +45 4516 9200 | Fax: +45 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.