Nyt om Miljø og Sundhed

December 2018Click here to see this issue in English Read this issue in English


Kemikalier

Kriterier for hormonforstyrrende stoffer i plantebeskyttelsesmidler

Plantebeskyttelsesmidler bliver nu omfattet af kriterierne for vurdering af mulige hormonforstyrrende stoffer.

Fra den 10. november 2018 gælder nye kriterier for vurdering, når man ansøger om at forny godkendelser af aktivstoffer jf. EU Forordning nr. 1107/2009. Det sker som følge af EU-Kommissionens netop offentliggjorte Regulation (EU) 2018/1659 om kriterier for bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber.

Der er især mange udfordringer ved at identificere mulige hormonforstyrrende stoffer i forbindelse med dokumentation af effekter på thyreoidea (skjoldbruskkirtlen).

DHI’s toksikologer kan hjælpe med at frembringe den fornødne dokumentationen – lige fra at indsamle og vurdere data til at sammenstykke relevant information, der viser, om kriterierne vedrørende hormonforstyrrende effekter er opfyldt.

Få flere oplysninger hos:

Thit Aarøe Mørck
tam@dhigroup.com
Tel +45 4516 9567


Nye REACH-bilag om nanostoffer

EU-Kommissionen vedtog den 3. december en række reviderede REACH-bilag, der adresserer stoffer på nanoform. De nye regler træder i kraft i 2020.

De reviderede bilag præciserer, hvilke informationer der kræves for nanoformen af et registreret stof. Det drejer sig både om særlige fysisk-kemiske parametre og forhold, der skal tages højde for, når man foretager (øko)toksikologiske test. Det vil være muligt at rationalisere registreringsarbejdet ved at gruppere forskellige nanoforme eller sæt af nanoforme med de samme egenskaber, når grupperingen kan begrundes. Det vil dog ikke være tilstrækkeligt at henvise til lighed i molekylære strukturer.

Alle dossierer med nanoforme skal opdateres
De reviderede REACH-bilag bliver obligatoriske den 1. januar 2020. På det tidspunkt skal tidligere registranter af et stof, der omfatter en nanoform, også have opdateret deres dossier i henhold til de nye krav.

Se hele udkastet til revidering af REACH-bilag om håndtering af stoffers nanoformer

Få mere at vide om registrering af nanomaterialer hos:

Margrethe Winther-Nielsen
mwn@dhigroup.com
Tel +45 4516 9320


Julebelysning med forbudt kemi

Hyggeligt ser det ud i denne mørke tid, hvor julebelysning lyser op på veje og i butikscentre, og de færreste forbinder det nok ikke med problematiske stoffer. Ikke desto mindre har Sveriges kemikaliemyndighed KEMI ved en stikprøvekontrol af julebelysning, elektriske juledekorationer og elektroniske plejeprodukter konstateret, at 14 ud af 96 undersøgte produkter indeholdt stoffer over den tilladte grænseværdi.

De stoffer, som KEMI fandt, var bly, kadmium, kortkædede klorparaffiner (SCCP), phthalater og det flammehæmmende stof HBCDD. I seks tilfælde fandt KEMI desuden indhold af SVHC-stoffer (DEHP og DBP), dvs. problematiske stoffer der er på REACH’s kandidatliste, hvor indholdet var over 0,1 %.

Læs hele KEMIs rapport om Tillsyn av julbelysning och elektriska personvårdsprodukter

Virksomheder, der importerer julebelysning og elektroniske plejeprodukter, skal være opmærksomme på at stille præcise krav til deres leverandører om oplysninger om indholdet af kemikalier.

Du kan få mere at vide om problematiske stoffer hos:

Lise M. Møller
lmm@dhigroup.com
Tel +45 4516 9133


Slut med arbejdspladsbrugsanvisninger?

De arbejdspladsbrugsanvisninger, som i snart 40 år har været obligatoriske ved arbejde med farlige stoffer og materialer i Danmark, vil formentlig snart være en saga.

Arbejdstilsynet har sendt et ændringsudkast til bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer i høring. Ændringen vil betyde, at kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer ophæves. Til gengæld vil der være mere fokus på arbejdsgiverens instruktionspligt, ligesom det præciseres, at den lovpligtige, kemiske APV skal være skriftlig.

Høringsfristen var 3. december 2018, og ved vedtagelse forventes de ændrede regler at træde i kraft 1. juli 2019.

Læs mere om høringen og ændringerne her.

Hvis du vil vide mere om arbejdspladsbrugsanvisninger, kontakt:

Helle M. Andersen
hma@dhigroup.com
Tel +45 4516 9023


Gør-det-selv produkter under luppen

Produkter til gør-det-selv projekter i hjemmet er ikke ufarlige, og det er vigtigt at huske at bruge værnemidler.

Det er den korte konklusion på Miljøstyrelsens projekt Kortlægning og risikovurdering af kemiske produkter anvendt under ”gør-det-selv projekter” i hjemmet, hvor vi har været med til at undersøge blandt andet gulvlakker og -maling, fugeskum og vådrumsmaling. De er alle typiske gør-det-selv produkter til indendørsprojekter som at renovere træ- eller betongulve eller badeværelser. Produkterne kan købes i byggemarkeder eller via hjemmesider.

Risici ved brug
Der blev indhentet oplysninger om i alt 54 produkter, der tilsammen indeholdt 96 stoffer med en fareklassificering. Ni produkter blev udvalgt baseret på viden om indholdsstoffer, og afdampning fra produkterne blev målt under brug. Ved efterfølgende risikovurdering blev der påvist en mulig risiko ved otte af produkterne, hvis ikke brugerne sørger for at benytte værnemidler som beskyttelseshandsker eller åndedrætsværn.

Effektern spænder fra irritation af øjne og luftveje til mere alvorlige skader som kronisk nervebeskadigelse og risiko for kræft. Der blev ikke fundet stoffer, som er på EU’s kandidatliste under REACH (SVHC-stoffer), men enkelte stoffer findes på Miljøstyrelsens Liste Over Uønskede Stoffer (LOUS).

Langvarig afdampning
Det er ikke kun når man anvender produkterne, at de kan udgøre en risiko. Maling og gulvlakker kan fx være op til en måned om at afdampe, hvilket betyder, at man skal sørge for grundig udluftning i minimum en måned efter brug.

Projektet blev udført i samarbejde med COWI og Teknologisk Institut.

Du kan få mere at vide om projektet og om stoffer i gør-det-selv produkter hos:

Poul Bo Larsen
pbl@dhigroup.com
Tel +45 4516 9478


Transport af farligt gods

Den nye RID 2019

Den engelske udgave af den nye RID 2019 om jernbanetransport af farligt gods kan hentes her.

Hvis du ikke fik læst vores gennemgang af væsentlige ændringer i RID 2019 og ADR 2019 (transport af farligt gods via vej) i november måneds nyhedsbrev, kan du stadig se gennemgangen her.

De nye regler for både vej og jernbane træder i kraft den 1. januar 2019 med en overgangsordning på seks måneder frem til 1. juli 2019.

Få rådgivning om transport af farligt godt hos:

Ingelise Dige Semark
ids@dhigroup.com
Tel +45 4516 9221


Life Science

Alternative testmetoder får prioritet i revideret kosmetikvejledning

Alternative testmetoder får prioritet i revideret kosmetikvejledning Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and Their Safety Evaluation prioriteres alternative testmetoder. Den seneste ændring indeholder desuden en opdatering af toksikologiske undersøgelser af kosmetikingredienser, som ikke er foretaget på dyr.

Vejledningen anbefaler at benytte en kombination af in chemicochemico (gruppering og lignende sammenligningsværktøjer) og in silico-simulerede data (som fx QSAR-modellering og read-across) til at forudsige og vurdere toksiciteten ved kosmetikingredienser, før man overvejer at benytte in vitro testmetoder.

Alternative metoder vinder frem
Udover EU’s kosmetikregulering har en række andre reguleringer i og udenfor Europa implementeret brugen af toksikologiske testalternativer til brug i forbindelse med dokumentation af sikkerhed. Det gælder blandt andet vejledninger fra EU’s kemikalieagentur ECHA, Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), den amerikanske fødevare- og lægemiddelforvaltning (FDA) samt EU’s forordninger om medicinsk udstyr (MDR) og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (IVDR). Nogle reguleringer accepterer endda alternativerne som den første testmetode (first-tier approach).

Et eksempel er den nye ICH M7 vejledning vedrørende vurdering af urenheder i lægemidler. Vejledningen beskriver, hvordan man kan underbygge toksikologiske profiler ved at benytte in silico-simulerede data til at identificere DNA-reaktive mutagene urenheder og dermed begrænse en mulig kræftrisiko.

Alternative test - hvornår og hvorfor?
Man kan med fordel benytte alternative testmodeller:

  • når der er få eller ingen data,
  • for at spare omkostninger ved test; prisen er væsentligt billigere end traditionelle in vitro tests.

In vivo test er ikke tilladt jf. EU’s kosmetikregulering, men er stadig tilladt inden for andre lovgivninger.

Hos DHI tilbyder vi en række databehandlingsmodeller og –strategier som alternativ til traditionelle laboratorietest. In chemico og in silico-modeller som QSAR og read-across er værdifulde værktøjer til at forudsige toksiciteten af kemiske stoffer, når der er begrænsede eller få toksikologiske data. QSAR-modellering er desuden en effektiv og billig metode til at generere data og udfylde manglende data.

Vi har stor erfaring med at benytte forskellige QSAR-modeller i kombination med read-across og gruppering af kemikalier i forbindelse med kundeopgaver vedrørende sikkerhedsvurderinger og opfyldelse af regulatoriske krav.

For flere oplysninger om vejledning of brug af alternative testmetoder, kontakt:

Brian Svend Nielsen
bsn@dhigroup.com
Tel +45 4516 9140

Daniel Vest Christophersen
dvch@dhigroup.com
Tel +45 4516 9469


Fødevarer

Dioxiner og PCB er fortsat en sundhedsrisiko

Selv om forekomsten af dioxiner og de dioxin-lignende PCB’er er blevet nedbragt i de seneste 30 år, og der for nylig er blevet fastsat nye, lavere grænser for indtagelse af stofferne, så udgør de fortsat en sundhedsrisiko.

Lavere tolerabelt indtag
EFSA har i år lavet en grundig risikovurdering for indtagelse af dioxiner og PCB’er via fødevarer og har sænket det ugentlige tolerable indtag (TWI) for fødevarer fra 14 til 2 pikogram pr. kilogram/legemsvægt. Alle aldersgrupper i den europæiske befolkning eksponeres fortsat for dioxiner og PCB’er i en mængde, der er op til 15 gange højere end den nye TWI.

EFSAs nye vurdering er blandt andet baseret på undersøgelser af mennesker. Undersøgelserne viser, at dioxin og PCB kan påvirke sædkvalitet, hormoner og tandemaljen, hvis vi udsættes for stofferne i særligt følsomme perioder som for eksempel under graviditet og fosterets udvikling.

De væsentligste kilder til eksponering er fede fisk, ost og kød.

For flere oplysninger, kontakt:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Plastemballage kan genanvendes til fødevarer

Langt den meste plastemballage bliver brugt til fødevarekontakt. Derfor er det god fornuft at forsøge at genanvende plasten, så den fortsat kan bruges til fødevarer og ikke blot ”downcycles” til andre formål.

Der er efterhånden flere eksempler på at plast genanvendes til fødevarekontakt. Vores fødevareekspert Helle Buchardt Boyd har skrevet en klumme om emnet, der har været bragt i Food Supply. Her kommer hun også med gode råd om, hvad man skal overveje, når man vil genanvende emballage til fødevarer.

Læs klummen Ja, plastemballage kan godt genbruges til fødevarer.

For mere rådgivning, kontakt:

Helle Buchardt Boyd
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097


Gratis Webinar

A supply chain without problematic chemistry in a circular economy

Lyt med, når vi den 18. december afholder et gratis webinar om ”A supply chain without problematic chemistry in a circular economy”.

På webinaret kan du bl.a. høre virksomheden KLS PurePrint A/S fortælle om deres erfaringer med at erstatte problematiske stoffer i hele deres produktportefølje. Vi præsenterer også en ny vejledning og værktøjer, der understøtter processen til at opnå cirkulær økonomi i leverandørkæden.

Læs mere og tilmeld dig her


Kontakt

Tilmeld eller afmeld nyhedsbrev:
Send en mail til ves@dhigroup.com – skriv Tilmeld nyhedsbrev eller Afmeld nyhedsbrev i emne/subjectlinjen.


DHI | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: +45 4516 9200 | Fax: +45 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.