Nyt om Miljø og Sundhed

December 2016Click here to read this issue in English Read this issue in EnglishBiocider

Uenighed om tolkning af EU-biocidregler

En undersøgelse, som den svenske kemikalieinspektion KEMI har foretaget, viser, at der er behov for klarere regler i den europæiske biocidlovgivning (BPR).

KEMI har undersøgt behandlede biocidprodukter, som er tilgængelige for forbrugere, og har afsløret flere områder, hvor der er brug for forbedringer. I alt ni lande blev bedt om at kategorisere 10 produkter og kun i et tilfælde, var de enige om produktets kategorisering. Det viser, at reglerne for kategorisering af biocidprodukter og behandlede artikler ikke er tilstrækkeligt entydige, og understreger behovet for bedre retningslinjer.

Mærkningskrav overholdes ikke
Undersøgelsen afslørede også, at mærkningskravene ikke overholdes for størstedelen af artiklerne. Kun i få tilfælde er produkterne mærket med oplysninger om de aktive indholdsstoffer. Det betyder, at for en lang række produkter er der ingen information om brug eller eventuelle forholdsregler ved produktet. Et meget stort antal produkter indeholder desuden biocider, uden at der er oplysninger om det på produktet (såkaldt silent treatment produkter), hvilket betyder, at der findes mange flere biocidbehandlede produkter på markedet end dem, der er anmeldt.

Ifølge BPR-lovgivningen har en producent eller leverandør pligt til på forlangende at oplyse om indholdet af aktive indholdsstoffer inden for en periode på 45 dage. Mange aktører på markedet er imidlertid ikke klar over denne forpligtelse, og der skal gives bedre oplysninger om dette.

For en mere detaljeret redegørelse henvises til KEMIs rapport: Market survey on articles treated with biocides.

Få mere at vide om biocidprodukter og –lovgivning hos

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156


Biocidkonsortier en fordel ved produktgodkendelse

Der kan spares både tid, penge og ressourcer ved at producenter, leverandører og importører går sammen i konsortier for at få godkendt biocidprodukter.

EU’s biocidregulering tillader dannelse af konsortier for produktgodkendelse, hvilket kan være en rigtig god ide for SMV’er på biocidområdet. Ved at deltage i et konsortium udnytter man fordelen ved at få fælles godkendelse af en biocidproduktfamilie. Samtidig har de enkelte medlemmer i konsortiet efterfølgende mulighed for at få godkendt egne produkter via forordningen om godkendelse af sammenfaldende biocidholdige produkter. På den måde deler man i konsortiet de høje omkostninger ved en godkendelse, men kan samtidig vedligeholde individuelle produktgodkendelser uafhængigt af konsortiet.

DHI danner konsortium primo 2017
Vi påtager os både at virke som godkendelsesindehaver, facilitator og tredje part for håndtering af fortrolige oplysninger og ledelse af biocidkonsortier og planlægger at oprette et konsortium i første kvartal af 2017. Nærmere oplysninger om aktivstoffer og produkter følger.

For flere oplysninger, kontakt

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel 4516 9156 


Life science

Større krav til sikkerhed for medicinsk udstyr

Der vil komme meget højere krav til dokumentation for risikovurdering af sundhedsfarlige stoffer i medicinsk udstyr, når de nye forslag til forordninger om medicinsk udstyr træder i kraft.

Det var et af hovedbudskaberne på det første europæiske symposium om den nye regulering - The New Agreed Draft Regulations on Medical Devices (RMD2016) - som blev afholdt i Prag i november.

Dokumentationskrav for sundhedsfarlige stoffer skærpes
På konferencen diskuterede man de vigtigste ændringer i forslagene til forordninger om medicinsk udstyr (MDR) og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (IVDR). De nye forordninger forventes at træde i kraft i 2019 (medicinsk udstyr) og 2021 (in vitro-diagnostik). Da sikkerhed er et hovedemne i både MDR og IVDR, er forordningerne langt mere detaljerede mht. generel sikkerhed og kravene til udstyrets virkning. Derfor må man forvente, at kravene til dokumentation for risikovurdering af sundhedsfarlige stoffer i medicinsk udstyr vil blive skærpet.

Der er for øjeblikket nogen usikkerhed om anvendelsen af de nye forordninger. Det er derfor vigtigt, at man som producent holder sig opdateret om nye ændringer.

Få flere og mere fyldestgørende oplysninger på Det Europæiske Råds website, inkl. link til de to nye forordninger.

Spørgsmål om risikovurdering af sundhedsfarlige stoffer og vurdering af medicinsk udstyr besvares af:

Torben W. Schou
tws@dhigroup.com
Tel +45 4516 9504


Projekt om reduceret emballagespild

DHI skal udvikle en metode, der skal hjælpe virksomheder til at designe og udvælge materialer til emballager, hvor man undgår problematiske stoffer. På den måde øges muligheden for at kunne genanvende materialerne og dermed reducere emballagespild.

Metoden skal sikre, at hensyn til miljø og sundhed vægtes i samme grad som den tekniske funktionalitet af emballagen. Vi vil arbejde med at forankre mål for miljø og sundhed i internationalt anerkendte modeller, der understøtter analyse og optimering af globale forsyningskæder. Samtidig skal metoden garantere, at emballagen er i overensstemmelse med internationale standarder og opfylder de lovgivningsmæssige krav til anvendelse.

Projektet retter sig især mod virksomheder, der producerer, importerer, leverer og anvender emballage. De generelle principper vil dog også kunne anvendes inden for andre brancher.

Projektet udføres inden for området for affaldsforebyggelse og knytter sig til den nationale Strategi for affaldsforebyggelse og cirkulær økonomi, hvor emballage er et af indsatsområderne. Styrelsen for Forskning og Innovation støtter projektet, der forventes afsluttet i 2018.  

Få mere at vide hos:

Margrethe Winther-Nielsen
mwn@dhigroup.com
Tel 4516 9320


Fødevarer

Ens regler for fødevarekontaktmaterialer i Europa

Europa-Parlamentet har vedtaget en resolution om harmonisering af reglerne for fødevarekontaktmaterialer i Europa. Godkendes resolutionen betyder det, at europæiske fødevarevirksomheder skal kunne dokumentere, at alle fødevarekontaktmaterialer er i overensstemmelse med lovgivningen. Dette er allerede praksis i Danmark, men for de fleste lande i Europa vil det være nyt at skulle udforme en overensstemmelseserklæring for alle anvendte materialer i kontakt med fødevarer.

Dansk forspring
Baggrunden for resolutionen er et ønske om at sikre forbrugeren mod skadelige kemikalier fra fødevarekontaktmaterialer. I praksis vil forslaget også harmonisere flere af kravene til fødevareindustrien i Europa, og her vil danske virksomheder have et forspring i forhold til at overholde lovgivningens krav.

I starten af december var DHI inviteret til at fortælle om den danske praksis på et seminar hos advokatfirmaet Steptoe i Bruxelles. Her var repræsentanter fra europæisk industri samlet, og der var stor interesse for de danske erfaringer med at dokumentere sundheden af alle fødevarekontaktmaterialer.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte

Eva Høy Engelund
ehe@dhigroup.com
Tel 4516 9096


Temamøde

Substitution af problematiske kemikalier i artikler gennem leverandørstyring

Kom til temamøde den 2. februar 2017 og få værktøjer til at arbejde strategisk med leverandørstyring som et middel til substitution af problematiske kemikalier i artikler. Temamødet retter sig særligt til importører og leverandører af artikler. Læs mere og se program her.

Temamødet er arrangeret af Kemi i Kredsløb i samarbejde med Dansk Erhverv.

Tilmeld dig hos:

Vibeke Ewald Salmon
ves@dhigroup.com

DHI er partner i Kemi i Kredsløb


Kontakt

Tilmeld eller afmeld nyhedsbrev:
Send en mail til ves@dhigroup.com - skriv Tilmeld nyhedsbrev eller Afmeld nyhedsbrev i emne/subjectlinjen.


DHI | Agern Allé 5 | 2970 Hørsholm | Denmark
Tel: 4516 9200 | Fax: 4516 9292 | www.tox.dhi.dkCopyright DHI. All rights reserved


This newsletter was sent to you by DHI in response to your registration.
All details are treated confidentially and will not be transferred to third party.